Sprawdzenia i sprawozdania

ABI EXPERT+ pozwala realizować najważniejsze, kluczowe zadania określone rozporządzeniem wykonawczym w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań ABI, tj. prowadzi rejestr sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz sprawozdań z wykonania tych sprawdzeń.

Dzięki licznym szablonom, ABI ma możliwość skorzystania z przygotowanych harmonogramów sprawdzeń o różnych stopniach szczegółowości i tworzyć z nich plan sprawdzeń.

Na podstawie planu sprawdzeń system umożliwia wygenerowanie automatycznie właściwego sprawozdania. Sprawozdania trafiają do ewidencji sprawozdań.

Reklama

Użytkownicy On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości