Charakterystyka

System ABI EXPERT+ wspiera zadania i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w pełnym zakresie realizacji jego ustawowych obowiązków, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz aktach wykonawczych. System jest na bieżąco dostosowywany do zmian prawnych, dając gwarancję pracy zgodnej z przepisami.

ABI EXPERT+ gromadzi wszystkie wymagane prawem rejestry, w tym także nowy rejestr zbiorów danych ABI, plan sprawdzeń, ewidencje sprawozdań oraz testy wiedzy pracowników. Znaczącym wsparciem ABI w prowadzeniu zasobów są gotowe szablony i dokumenty dla wielu branż (urzędy, oświata, służba zdrowia, firmy). Zaimplementowane szablony mogą być edytowane w zależności od potrzeb ABI.

ABI EXPERT+ na żądanie, automatycznie  generuje, w oparciu o zebrane zasoby, Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, a także pliki zgłoszenia lub aktualizacji zbiorów do GIODO. System stale monitoruje aktualność zasobów oraz zgłoszeń zbiorów, wskazując miejsca zmian i umożliwiając aktualizację

Znaczącą funkcjonalnością jest również możliwość przeprowadzania testów wiedzy dla osób przetwarzających dane, na bazie własnych lub zaimplementowanych w system gotowych szablonów, które pełnią również funkcje edukacyjne. Wyniki testów mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wydaniu lub cofnięciu upoważnienia.

Dzięki uniwersalnym formatom eksportu ABIEXPERT+ w szybki i prosty sposób wymienia dane z innymi systemami.

Reklama

Użytkownicy On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość