Ewidencja upoważnień

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych wraz z imiennymi upoważnieniami stanowi z ewidencją zbiorów osobowych najważniejszą część systemu. Jej prowadzenie jest obowiązkiem ABI określonym wprost w ustawie o ochronie danych osobowych w art. 37 oraz 39.1.

Ewidencja przechowuje informacje o osobach dopuszczonych do przetwarzania danych, zakresie i czasie upoważnień oraz identyfikatorach dla zbiorów przetwarzanych elektronicznie.

Dzięki narzędziom hurtowej edycji i wydruku możliwe jest przygotowanie oraz seryjny druk setek upoważnień zarówno dla całych komórek organizacyjnych, jak i pojedynczych osób.

W przygotowaniu upoważnień, znacznie pomagają licznie zaimplementowane do systemu, wzorcowe dokumenty, które ABI może wykorzystać lub stworzyć własne.

Reklama

Użytkownicy On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości