Ewidencje uzupełniające

Oprócz podstawowych ewidencji jakimi są: wykaz zbiorów osobowych, miejsc ich przetwarzania oraz  osób upoważnionych, system gromadzi dane uzupełniające w licznych ewidencjach. Są nimi ewidencje:

  • użytkowników systemu,
  • programów komputerowych,
  • wykonanych serwisów oprogramowania,
  • informatycznych nośników danych,
  • wykonanych kopii bezpieczeństwa,
  • firm współpracujących i serwisujących oprogramowanie,
  • zgód na przebywanie w obszarze przetwarzania danych.
Reklama

Użytkownicy On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości