Zbiory osobowe

Centralna ewidencja systemu, gromadząca kluczowe informacje o zbiorach osobowych, w tym o zakresie przetwarzanych danych, sposobach ich zabezpieczeń, a także zgłoszeniach do GIODO. Relacyjne połączenie z ewidencją programów, miejsc przetwarzania oraz osób upoważnionych daje niezwykłe możliwości analityczne.

Prowadzenie wykazu zbiorów osobowych wraz ze wskazaniem programów służących do ich przetwarzania jest jednym z najważniejszych zadań ABI i obligatoryjną częścią Polityki bezpieczeństwa określoną w rozporządzeniu MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Sprawne mechanizmy filtrowania i wyszukiwania umożliwiają ABI tworzenie dowolnych raportów i zestawień oraz błyskawiczną orientację o działaniach koniecznych do podjęcia np.  zbiorach wymagających aktualizacji zgłoszenia w GIODO.

Reklama

Użytkownicy On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości