Miejsca przetwarzania

Ewidencja stanowi część Polityki bezpieczeństwa. Prowadzenie wykazu miejsc przetwarzania danych osobowych jest obowiązkiem ABI określonym w rozporządzeniu MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Ewidencja gromadzi wszystkie informacje o środkach technicznych stosowanych w poszczególnych pomieszczeniach, które ABI winien, zgodnie z w/w rozporządzeniem, zamieszczać w Polityce bezpieczeństwa.

Ponadto, zgromadzone w ewidencji dane, są automatycznie wykorzystywane przez system przy generowaniu zgłoszeń do GIODO.

Reklama

Użytkownicy On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości